Jesteś tutaj

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Monika Grudzień

Zastępca przewodniczącego: dr Agnieszka Stawarska

Sekretarz: dr Agnieszka Stawarska


Członkowie:

prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

dr hab. Joanna Giebułtowicz

dr hab. Barbara Lisowska-Myjak

dr hab. Piotr Luliński

dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek

dr Edyta Pindelska

mgr Sandra Górska (przedstawiciel doktorantów)

Kamil Koronowski (przedstawiciel studentów kierunku farmacja)

Izabela Wawer (przedstawiciel studentów kierunku analityka medyczna)